O Handbooku > Inexsda.cz
=

O Handbooku

Tato příručka IM-PROVE je zaměřena především na to, aby její uživatelé získali jednoduché informace a nástroje, jak:

  • snadno provádět účastníky dobrovolnických projektů (např. workcampů) jejich průběhem včetně teambuildingu, reflexe dobrovolnické zkušenosti (aby byli schopni vyjádřit, co se během této aktivity naučili) nebo praktických úkolů
  • představit aplikaci IM-PROVE a pracovat s ní snadno a rychle (používat ji jako nástroj pro sebereflexi během projektu nebo po jeho skončení)
  • vést různé hry a aktivity nebo se zabývat důležitými tématy, jako je udržitelnost nebo rovnost žen a mužů
  • zvládat obtížné situace a problémy v průběhu projektu

Tato webová stránka je plná jednoduchých vysvětlení a snadných aktivit, které můžete využít v během workcampů, výměn mládeže, školení, vzdělávacích workshopů atd.

Více informací o Handbooku

Cílové skupiny tohoto Handbooku

Naší hlavní cílovou skupinou jsou vedoucí workcampů - vedoucí krátkodobých dobrovolnických projektů, kteří se po dobu 1-3 týdnů starají o skupinu mezinárodních dobrovolníků z celého světa. Jejich úkolem je propojit skupinu s místní komunitou a také organizovat aktivity během workcampu a reflektovat zkušenost s dobrovolníky. Vzhledem k tomu, že vedoucí workcampů jsou obvykle také dobrovolníci a často je to jejich první zkušenost s vedením takového projektu, rádi bychom je touto příručkou podpořili, aby byli schopni snadno pochopit základy učení v dobrovolnictví a měli k dispozici různé metody, které mohou s účastníky použít. Věříme, že je to správná cesta, jak posílit rozměr učení v dobrovolnických aktivitách, který je v poslední době stále důležitější: Dobrovolnictví je například důležitou přidanou hodnotou v životopisech mladých lidí, kteří vstupují na trh práce.

Tato příručka je samozřejmě užitečná i pro vedoucí jiných typů projektů, kteří pracují se skupinami účastníků - facilitátory, školiteli nebo pracovníky s mládeží - kteří ve svých aktivitách pracují s reflexí učícího procesu.

Kontakt

E: vzdelavani @inexsda.cz
T: +420 222 362 713

Partneři

Tyto webové stránky používají soubory cookies - více informací.