O PRIROČNIKU > Inexsda.cz
=

O PRIROČNIKU

Priročnik IM-PROVE je namenjen predvsem temu, da uporabnike opremi s preprostimi teorijami in orodji, kako:

  • udežence prostovoljskih projektov (kot so delovni tabori) enostavno vodijo skozi projekt, vključno z oblikovanjem ekipe, refleksijo učenja, da bodo lahko izrazili, kaj so se naučili med to dejavnostjo, ali praktičnimi nalogami
  • hitro in enostavno predstaviti aplikacijo IM-PROVE in delati z njo (uporabiti jo kot orodje za samorefleksijo med dejavnostjo ali po njej)
  • voditi različne igre in dejavnosti ali obravnavati pomembne teme, kot sta trajnostni razvoj ali enakost spolov
  • obvladovati težke situacije in dileme med projektom

To spletno mesto je polno preprostih razlag in enostavnih dejavnosti, ki jih lahko uporabite pri prostovoljnih projektih (delovnih taborih), mladinskih izmenjavah, usposabljanjih, izobraževalnih delavnicah itd.

VEČ O PRIROČNIKU

CILJNE SKUPINE TEGA PRIROČNIKA

Naša glavna ciljna skupina so vodje delovnih taborov - vodje kratkih prostovoljskih projektov, ki od 1 do 3 tednov skrbijo za skupino mednarodnih prostovoljcev z vsega sveta. Njihova vloga je povezovanje skupine z lokalno skupnostjo ter organizacija dejavnosti tekom delovnega tabora in refleksija učenja s prostovoljci. Ker so vodje workcampov običajno tudi prostovoljci in je to pogosto njihova prva izkušnja z vodenjem tovrstne dejavnosti, jih želimo podpreti s tem priročnikom, da bodo lažje razumeli osnove učenja v prostovoljstvu in imeli na voljo različne metode, ki jih lahko uporabijo pri delu z udeleženci. Verjamemo, da je to pravi način za krepitev dimenzije učenja v prostovoljskih dejavnostih, ki v zadnjem času postaja vse pomembnejša: Prostovoljstvo je na primer pomembna dodana vrednost v življenjepisih mladih, ki vstopajo na trg dela.

Seveda je ta priročnik uporaben tudi za vodje drugih vrst projektov, ki delajo s skupinami udeležencev - fasilitatorje, trenerje ali mladinske delavce - in se v svojih dejavnostih ukvarjajo z refleksijo učenja.

CONTACT

E: vzdelavani @inexsda.cz
T: +420 222 362 713

Partners

This website is using tracking cookies - More details.